Bendrosios naudojimosi svetaine taisyklės ir privatumo politika

 

1. Bendrosios Naudojimosi svetaine taisyklės ir atsakomybė.

1.1. Svetainės www.groziobites.lt savininkas ir operatorius yra UAB „BTT Group“ (toliau – Svetainės operatorius). Svetainė www.groziobites.lt yra interaktyvus informacinis grožio portalas, kuriame pateikiamos visos grožio įmonių Lietuvoje paslaugos, specialistai bei įmonės, besidarbuojančios toje sferoje. 

1.2. Visa Svetainėje pateikta informacija yra pramoginio ir rekomendacinio pobūdžio. Svetainės operatorius nėra atsakingas už Svetainės lankytojų sprendimus, priimtus naudojantis Svetainėje pateikta informacija, jų pasekmes arba patirtus nuostolius ar praradimus.

1.3. Svetainės lankytojai, norintys naudotis interaktyviomis Svetainės aplikacijomis ir kitais Svetainės teikiamais privalumais, privalo užpildę Registracijos formą tapti Registruotais lankytojais.

1.4. Svetainės operatorius stengiasi, kad Svetainėje pateikta informacija būtų kokybiška ir teisinga, tačiau neatsako už informacijos šaltinių, kuriais rėmėsi rengdamas Svetainėje pateiktą informaciją, teisingumą.

1.5. Svetainės operatorius neatsako už Registruotų svetainės lankytojų skelbiamos, laikomos ar platinamos informacijos, komentarų, nuotraukų ar kitos medžiagos teisingumą ir kokybę. Svetainės operatorius neperžiūri ir netikrina Registruotų svetainės lankytojų Svetainėje pateikiamos informacijos ir kitų duomenų turinio prieš jį paskelbiant.

1.6. Svetainės operatorius pasilieka teisę, tačiau neprivalo pašalinti Registruotų svetainės lankytojų skelbiamą, laikomą ar platinamą informaciją, kuri prieštarauja „Registruotų lankytojų naudojimosi svetaine www.groziobites.lt taisyklėms“.

1.7. Svetainės operatorius nėra atsakingas už tretiesiems asmenims priklausančių interneto svetainių saugumo politiką, turinį ir bet kokius Registruotų lankytojų patirtus nuostolius ar praradimus, patirtus lankantis šiose svetainėse, įskaitant tuos atvejus, kuomet į tretiesiems asmenims priklausančias interneto svetaines Registruoti lankytojai patenka per Svetainėje www.groziobites.lt esančias nuorodas.

1.8. Svetainės operatorius nėra atsakingas už reklamos ir nuorodų, skelbiamų Svetainėje, teisingumą ir reklamuojamų produktų kokybę.

2. Privatumo politika ir intelektinės nuosavybės apsauga.

Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Svetainės operatoriaus sutikimo.

Visais klausimais dėl privatumo politikos ar Svetainės turinio perpublikavimo prašome kreiptis el. paštu info@groziobites.lt

 

Registruotų lankytojų naudojimosi svetaine www.groziobites.lt taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos ir terminai.

1.1. Svetainė www.groziobites.lt (toliau – Svetainė) yra interaktyvus informacinis grožio portalas, kuriame pateikiamos visos grožio įmonių Lietuvoje paslaugos, specialistai, bei įmonės, besidarbuojančios toje sferoje. Svetainės www.groziobites.lt savininkas ir operatorius yra UAB „BTT Group“ (toliau – Svetainės operatorius). Svetainės operatorius pasilieka teisę keisti įvairius Svetainės aspektus, įskaitant, bet neapsiribojant, Svetainės turinį, Svetainės naudojimosi taisykles, Svetainės registruotų lankytojų naudojimosi taisykles ir pan.

1.2. Registruoti lankytojai – visi lankytojai, užpildę Svetainėje pateikiamą Registracijos anketą ir užsiregistravę.

2. Registracija ir prisijungimo duomenys.

2.1. Registruojantis Svetainėje www.groziobites.lt privaloma susipažinti su šiomis „Registruotų lankytojų naudojimosi svetaine www.groziobites.lt taisyklėmis“ (toliau – Registracijos taisyklės) ir užpildyti Registracijos anketą. Asmenims, nesutinkantiems laikytis Registracijos taisyklių, nebus suteikta galimybė tapti Registruotais lankytojais.

2.2. Registruojantis Svetainėje draudžiama naudoti tokį slapyvardį ir/arba elektroninio pašto adresą ar jo dalį, kuri pažeidžia Lietuvos Respublikos (LR) teisės aktų nustatytus reikalavimus, gali būti laikoma nešvanki, nepadori ar pornografinė, taip pat įžeidžiančio, diskriminacinio pobūdžio.

2.3. Registruojantis Svetainėje draudžiama apsimesti kitu žmogumi.

3. Asmens duomenų apsauga.

3.1. Visi Registracijos anketoje pateikti prisijungimo ir asmeniniai duomenys yra saugomi ir tvarkomi griežtai laikantis LR įstatymų nustatytos tvarkos.

3.2. Registruoti lankytojai yra patys atsakingi už savo prisijungimo duomenų (slapyvardžio ir slaptažodžio) slaptumą ir saugumą bei visas veikas, vykdomas prisijungus naudojantis šiais prisijungimo duomenimis.

3.3. Registruotiems lankytojams rekomenduojama neatskleisti nepažįstamiems asmenims savo asmeninių duomenų, adreso, telefono numerio, elektroninio pašto adreso, banko kortelių numerių ir kitų svarbių asmeninių duomenų. Svetainės operatorius nėra atsakingas už patirtus nuostolius ar praradimus, kurie įvyko dėl Registruotų lankytojų neapdairumo ar neatsargumo.

4. Registruotų lankytojų įsipareigojimai.

4.1. Registruoti lankytojai įsipareigoja Svetainę naudoti tik legaliais ir LR įstatymams neprieštaraujančiais tikslais.

4.2. Registruoti lankytojai įsipareigoja susipažinti su „Bendrosiomis naudojimosi svetaine taisyklėmis ir privatumo politika“ ir jų laikytis.

4.3. Registruoti lankytojai įsipareigoja Svetainėje neplatinti, nelaikyti ir neskelbti informacijos, komentarų, nuotraukų ar kitos medžiagos, kuri yra įžeidžianti, diskriminuojanti, nelegali, neteisėta, grasinanti, šmeižianti, apgaulinga, pažeidžianti kitų asmenų privatumą, smurtinė, vulgari, nepadori ar pornografinė.

4.4. Registruoti lankytojai įsipareigoja savo veika nekelti grėsmės Svetainės egzistavimui ir sklandžiam jos veikimui.

4.5. Registruoti lankytojai įsipareigoja Svetainėje neatlikinėti veiksmų, kurie pažeistų kitų asmenų teises į intelektinę nuosavybę, įskaitant turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus. Registruoti lankytojai, pateikdami Svetainėje bet kokio pobūdžio informaciją arba duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstus ir nuotraukas, garantuoja, jog yra šios informacijos arba duomenų savininkai arba turi įgaliojimą disponuoti šia informacija arba duomenimis.

4.6. Registruoti lankytojai įsipareigoja neplatinti Svetainėje bet kokių prekių ir paslaugų reklamos, nepageidautinų pranešimų, žinučių ar kitokios komercinės medžiagos.

5. Registruotų lankytojų teisės.

5.1. Registruoti lankytojai gali susikurti, redaguoti ir peržiūrėti savo profilį, pateikti (savo noru ir asmenine rizika) informaciją apie save.

5.2. Registruoti lankytojai gali Svetainėje dalintis savo profesine patirtimi, žymėtis atliekamas procedūras, rašyti straipsnius pagal savo profesinę kompetenciją, susikurti savo fotografijų galeriją, patalpinti nuotraukas, atsakinėti ir uždavinėti klausimus, pagal svetainės specifiką.

5.3. Registruoti lankytojai gali pateikti savo vertinimus ir komentarus ten, kur Svetainėje yra numatyta vertinimų ir komentarų pateikimo galimybė.

5.4. Registruoti lankytojai turi galimybę parduoti/ mainyti/ dovanoti daiktus, pritaikomus savo profesinėje veikloje nekomerciniais tikslais, kur Svetainėje yra tai numatyta. Visi lankytojų skelbimai, turintys komercinių tikslų turi būti iš anksto aptariami su Svetainės administracija, dar prieš skelbiant, kitaip bus braukiami iš Turgelio kategorijos su įspėjimu Svetainės lankytojui.

5.5. Registruoti lankytojai turi galimybę esant poreikiui pašalinti iš Svetainės visą ar dalį savo pateiktos informacijos ir naudotis kitais Svetainės teikiamais privalumais.

6. Svetainės operatoriaus įsipareigojimai ir atsakomybė.

6.1. Svetainės operatorius įsipareigoja neperduoti Registracijos anketoje Svetainės lankytojų pateiktų duomenų nesusijusioms trečiosioms šalims be Registruotų lankytojų sutikimo, išskyrus atvejus, kuomet tai yra privaloma LR įstatymų nustatyta tvarka.

6.2. Svetainės operatorius įsipareigoja nedisponuoti Registruotų lankytojų pateiktais duomenimis, išskyrus Svetainės lankomumo statistikos tikslus. Svetainės lankomumo statistika gali būti pateikta trečiosioms šalims, tačiau neatskleidžiant konkrečių Svetainės lankytojų duomenų.

6.3. Svetainės operatorius neatsako už Registruotų lankytojų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse, įskaitant tuos atvejus, kuomet į tretiesiems asmenims priklausančias interneto svetaines Registruoti lankytojai patenka per Svetainėje www.groziobites.lt esančias nuorodas. Svetainės operatorius neatsako už tretiesiems asmenims priklausančių interneto svetainių saugumo politiką, turinį ir bet kokius Registruotų lankytojų patirtus nuostolius ar praradimus, patirtus lankantis šiose svetainėse.

7. Svetainės operatoriaus teisės.

7.1. Svetainės operatorius turi teisę be išankstinio įspėjimo visiškai ar iš dalies apriboti Registruoto lankytojo teises, jei Registruotas lankytojas nesilaiko Registracijos taisyklių.

7.2. Svetainės operatorius turi teisę Registracijos anketoje pateiktu elektroninio pašto adresu siųsti pasiūlymus, naujienas ar kitą informaciją tik gavęs Registruotų lankytojų sutikimą.

7.3. Svetainės operatorius turi teisę Registracijos anketoje pateiktu elektroninio pašto adresu siųsti perspėjimus, jei Registruotas lankytojas nesilaiko Registracijos taisyklių, ir informuoti Registruotus lankytojus apie svarbius pokyčius Svetainėje www.groziobites.lt, įskaitant, bet neapsiribojant, Registracijos taisyklių pasikeitimą.

 

All rights reserved 2012 ©
Mums galite rašyti: info@groziobites.lt Telefonas: 8 601 41212 Darbo laikas: 08.00 - 17.00